Var ditt bästa jag

Må ditt bästa

Lev ditt bästa liv

Idag ligger mycket av din hälsa och ditt liv i dina egna händer. Det är fint och fantastiskt men kan också vara tufft. Jag vill hjälpa dig att göra din egna del på bästa sätt! Genom att öka ditt medvetande och hjälpa dig med din höjning!

När du själv har klarhet över vem du är, din situation, vad du behöver och vad du vill kan du lägga full kraft på din utveckling. Bara klarsynen hjälper mycket, sen hjälper jag dig även med bra redskap. När du och satsar rätt kommer resultaten!

Du får hjälp med den utveckling du önskar. Vi tittar igenom dig, din hälsa och ditt liv. Vi hittar vilka områden som är viktigast och bäst för dig att jobba med just nu. Därefter designar vi ett upplägg tillsammans med dig som passar den du är och din situation.

DU är nyckeln till dig, din hälsa och ditt liv! Därför läggs stort fokus på Dig i all verksamhet. Det är avgörande att Du är motiverad, klarsynt och aktiv i din egna process. Det är ditt liv och din förändring. Ibland går förändringar snabbt och lätt. Ibland behövs bara rätt info, en spark i baken och någon som följer upp ett par gånger. Det gör jag gärna! Ibland krävs tid, uthållighet och tålamod att bringa klarhet i behoven och hitta rätt lösningar. Det kräver tålamod, samarbete. Jag har detektivarbetet så med vissa klienter över period på flera år. Sakta med säkert har puzzlet lagts, även med användning av andra terapeuter och hälso- sjukvårdens hjälp i en del fall. Märker vi på vägen att du verkar behöva hjälp av andra kompetenser hänvisar jag och har ett brett nätverk duktiga kompetenser; vanliga och mer specialiserade.

Unikt med LEVEL YOU UP och mig? Genuin vilja att du ska få resultat, hur DU och DIN medvetenhet är i centrum och brett holistiskt synsätt med en kombination av flertusenåriga naturliga traditionella perspektiv, det befästa och de allra senaste rönen. Fullt fokus läggs på det som verkligen fungerar. Forskat och beprövat.

Drivkraft i arbetet är tron på människan, på det naturliga och på utveckling för ALLA hela livet!

Vi vet den fantastiska känslan i att LYCKAS med något man önskar! Att få hälsa man saknat, tryggheten att förstå, att växa som människa och trivas med sig själv. Att förbättra sitt liv och förverkliga drömmar.

 

Jag tror på Dig också och du är varmt välkommen till mig och LEVEL YOU UP!

 

 

/Jessica Eliasson

Grundare och Hälso- och livscoach.