Hälsobedömning

 

När kroppen mår bra kan du ha fullt fokus på dig och ditt liv!

Vi hjälper dig förstå din hälsa och dina behov utifrån ett holistiskt perspektiv.

Så du kan höja din hälsa på naturliga vägar.

Holistiskt betyder helhetsmässigt. Din hälsa består av flera delar såsom fysiskt, mentalt, emotionellt, socialt och spirituellt. De påverkar varandra. Dina tankar kan påverka din fysiska kropp och tvärtom som liksom inom samtliga områden. Flera faktorer påverkar din hälsa såsom miljön du befinner dig i, livssituation, genetik mm. Vi vill hjälpa dig att se på din hälsa, dig och ditt liv så helhetsmässigt. Att stämma av de olika delarna av din hälsa grundläggande och hur du har det i livet. I hälsobedömningen fördjupar vi oss särskilt i den fysiska delen. De andra delarna scannas grundläggande men med dem hjälper vi dig främst inom våra tjänster för dig och ditt liv (samtal, coachning, föreläsningar, mediyoga osv).

 

Så arbetar vi

Holistisk syn på din fysisk kropp och dess hälsa. Kroppen strävar naturligt mot friskhet och balans. Körtlar, organ och vävnader samarbetar i avancerade system för din hälsa. Matsmältningssystem, nervsystem, cirkulationssystem, lymfsystem osv. Negativa symtom och reaktioner är kroppens språk att uttrycka att något är fel. Att något kan saknas, vara försvagat, överbelastat, underaktivt, överaktivt eller ur balans. Symtomen kan vara mindre eller kraftigare, vanliga eller mer ovanliga, nya eller återkommande, korta eller långvariga. Allt betyder något. Ett symtom i en del av kroppen kan vara orsakade av organ och körtlar i en helt annan del. Det är att holistiskt se till helheten inom den fysiska kroppen. Vi söker efter grundorsaker. För att komma fram till grundbehov. Grundbehov som lämnas obehandlade kan på sikt ge fler och värre symtom och ohälsa. Se din hälsobedömning som ett viktigt lärtillfälle om din kropp och hälsa!

OBS! För medicinsk diagnosticering och rådgivning vänligen kontakta Hälso- och sjukvården. Enligt svensk lag får inte cancersjuka behandlas eller barn under 8 år. Vi arbetar inte behandlande utan vi arbetar med inspiration och råd för naturlig hälsa där individen själv ansvarar för de val denne gör för sin hälsa. Är du osäker på din hälsa eller om de råd som ges passar dig i medicinskt perspektiv vänligen kontakta din läkare.

 

Hur vi bedömer

 • Symtom. Vi lyssnar på din berättelse! Dina fysiska symtom och dina reaktioner, känslor, energi, din mentala klarhet, sömn, beteenden osv. är kopplat till hur du mår och bidrar att berätta när något inte är som det ska. Dina samlade symtom, aktuella och tidigare, ger en bild av din hälsa som berättar om hur olika system, organ och körtlar mår och fungerar.
 • Livsstil. Vi stämmer av din livsstil för att skilja ut hur pass den bedöms ligga bakom hur du mår. Här kan finnas avgörande orsaker och möjligheter. Människor är olika och du behöver en kost och livsstil som passar just dig just nu och framåt.
 • Mentalt, emotionellt, socialt, spirituellt och livet. Vi stämmer av hur du upplever de olika delarna för att skilja ut hur mycket de jämfört med det fysiska spelar in i hur du mår. Svårigheter inom områdena kan ge fysiska besvär. Förbises dessa områden och dina behov där inom kan det vara svårt att få resultat av satsningar på den fysiska hälsan. Då bör insatser riktas direkt till områdena först eller parallellt för att komma vidare.
 • Tester. Vi har ett antal enklare tester som vi och du själv kan utföra vid behov som vi tar med i bedömningen.
 • Provsvar från hälso- och sjukvård kan vi ta med i bedömningen.
 • Resultat från andra terapeuter om du har det kan vi också ta med i bedömningen.

 

Två olika omfattande bedömningar

Holistisk hälsobedömning – 60 minuter möte. Inför mötet får du svara du på frågor i ett frågeformulär om din hälsa, livsstil, kost, tillskott, medicinering, medicinsk historia och närmsta släktingars ev. ohälsa mm. Du får göra ett antal självtester. Detta mailar du in så hälsocoachen kan analysera innan mötet. Under mötet tittar hälsocoachen på dina ögon för irisavläsning, tar blodtryck och eventuellt görs indikationstest på några mineraler. Du får muntligen en samlad bedömning om din hälsa och muntliga råd individuellt anpassade till dig inom livsstil, kost samt vid behov rekommendationer om tillskott av vitaminer, mineraler och örter. Om behov framkommit kan du bli rekommenderad tester för vidare undersökning via hälsa hos hälso- och sjukvård eller alternativterapeuter såsom näringsterapeuter eller andra kompetenser. På den här bedömningen ansvarar du själv för att skriva anteckningar på den info och de råd du får.

Pris 1.000 kr.

Holsitisk hälsobedömning STORA – 60 minuter möte. Inför mötet får du svara du på frågor i ett frågeformulär om din hälsa, livsstil, kost, tillskott, medicinering, medicinsk historia och närmsta släktingars ev. ohälsa mm. Du får göra ett antal självtester. Detta mailar du in så hälsocoachen kan analysera innan mötet. Under mötet tittar hälsocoach på dina ögon för irisavläsning, tar blodtryck och eventuellt görs indikationstest på några mineraler. Du får muntligen en samlad bedömning om din hälsa och muntliga råd individuellt anpassade till dig inom livsstil, kost samt vid behov rekommendationer om tillskott av vitaminer, mineraler och örter. Om behov framkommit kan du bli rekommenderad tester för vidare undersökning via hälsa hos hälso- och sjukvård eller alternativterapeuter såsom näringsterapeuter eller andra kompetenser. I denna stora bedömning ingår även att hälsocoachen fotograferar dina ögon för irisavläsning. Efter mötet gör hälsocoachen irisavläsning och sammanställer din hälsobedömning och dina rekommendationer skriftligen. Detta får du via mail inkl. dina irisfoton.

Pris 1.500 kr

Boka genom att maila oss på info@levelyouup.se eller ring oss på 0703 – 97 56 53. Vi tar emot i Vellinge och Malmö – Slottsstaden eller på distans via telefon eller Skype.

 

Vem kan vi hjälpa med hälsobedömning?

Vi välkomnar alla som vill veta mer om sin hälsa ur det perspektiv vi arbetar.

Du är välkommen att kontakta oss oavsett vilka symtom du har men här är några exempel:

 • Matsmältningsbesvär (gas, uppväldhet, magsyra, diarre, förstoppning)
 • Utmattning (akut eller under återhämtningsfas)
 • Värk, huvudvärk, migrän
 • Koncetrationssvårigheter
 • Sömnstörning
 • Vätskeansamling
 • Övervikt, undervikt
 • Binjure och sköldkörtelrelaterade symtom
 • Hudbesvär såsom acne, eksem, klåda mfl.
 • Svampöverväxt
 • Kvinnlig hormonell obalans

 

Vi har hjälpt personer med enklare symtom till personer med mer komplexa ohälsotillstånd. Önskar du vår hjälp och vi anser att vi kan hjälpa dig på din väg i någon form gör vi gärna så!

Ofta handlar hjälpen om kostråd, tillskott och livsstil men ibland snarare stöttande samtal att orka kämpa vidare, tips om ämnen att läsa på och professionella att vända dig till för tester och behandling lokalt, nationellt och i vissa fall internationellt. Vi vet hur kämpigt det kan vara att ha ohälsa idag.

Vi har kompetens från vanlig kostrådgivning, träning, återhämtning, stresshantering, livscoachning till metoder och örtkurer för parasitrening och detox. Individer är olika och hos oss får du hjälp att hitta dit unika kostupplägg och din livsstil som passar den du är och din livssituation.

 

Vad händer efter hälsobedömningen?

Börja direkt! Du får rekommendationer på grundläggande nivå som ingår i din hälsobedömning. Sätt igång med dem direkt! Det är individuellt anpassade råd inom livsstil, kost, tillskott av vitaminer/mineraler, örter och naturliga metoder. Eventuellt ska du ta fram provsvar eller boka tid för provtagning via Hälso- och sjukvård eller alternativterapeut.

Läs på. Det holistiska perspektivet är nytt för många om än de flesta tycker det känns logiskt och naturligt. Du har fått höra ny information om din kropp och hälsa. En del vill låta det sjukna in, en del vill läsa på mer om kroppen eller vitaminer osv som de blivit rekommenderade. Vi ser det som jättebra och lämpligt att du utbildar dig i din egen kropp och hälsa. Vi är i lite av ett paradigmskifte i synen på kroppen och hälsan så var gärna framåt och nyfiken särskilt en period nu när du satsar på din hälsa. Naturen kan göra så mycket för dig så det är värt att läsa på och förundras. Vi människor har sprungit ifrån mycket av det grundläggande.

Hur din kropp reagerar. Din hälsocoach vill veta hur din kropp reagerar på dina första förändringar. Boka tid (hälsocoachning) för uppföljning efter ca. 2-4 veckor. Då kommer ni stämma av hur du mått efter de första förändringar du gjort denna startperiod och ni justerar/fördjupar/gå vidare med ditt individuella upplägg för din kommande period ca 4 veckor.

Hur snabbt får man resultat? Vissa hälsoförbättringar kan komma direkt på bara någon dag. Andra tar tid. Det kan ta tid för kroppen att ställa om, det kan ta tid att fylla på med näringsämnen men det kan också ta tid i er process att ta reda på grundorsakerna samt hur mycket och vilken hjälp kroppen behöver. Vi arbetar alltid med att se över kost, näringsämnen och livsstil först och se hälsoförbättringar av det. Kanske behövde du ta tester där provsvar ska komma. Vi arbetar med örtprodukter och det finns även lösningar inriktade på hormoner som kan vara aktuellt att rekommendera för dig. Vi processar fram tillsammans med dig. Ju mer komplex din hälsa är ju bättre om du läser på, engagerar dig och satsar. En period på 4 uppföljningsmöten under 4-6 månader når de flesta en rejäl hälsoförbättring på.

Att lyckas. Vi vill hjälpa dig utifrån all vår kompetens hela vägen till den bästa hälsan du kan nå! Ha siktet inställt på den hälsa du vill nå. Var samtidigt lyhörd för ditt mående och dina behov i nuet. Vi tror inte på att lämna över sin hälsa i någon annans händer. Vår syn är att det bästa resultatet för dig nås när du tänker, känner och är aktiv i din hälsa och hälsoförbättring. Har du funderingar eller frågor så ta upp dem med din hälsocoach. För lite resultat kan betyda att du behöver göra mer eller något annat. En del provar en metod eller terapeut för få tillfällen. Bestäm dig gärna att ge ett upplägg en period och var aktiv med den som hjälper dig under den perioden. Våga ställa frågor!

 

Välkommen att boka hälsobedömning!