Hälsobedömning

 

När du mår bra kan du ha fullt fokus på dig och ditt liv!

Få hjälp att se din hälsa och dina behov utifrån ett holistiskt perspektiv.

 

Du kan lyckas höja din hälsa när du sätter insatsen på rätt ställe. 

 

Holistiskt betyder helhetsmässigt.

Din hälsa består av flera delar såsom fysiskt, mentalt, emotionellt, socialt och spirituellt.

De påverkar varandra.