Irisavläsning

Dina ögon är som en karta över hälsan inuti dig – min erfarenhet är att den stämmer mycket väl!

 

”Irisavläsning är till stor hjälp i det holistiska perspektivet.”

I iris, den färgade delen av ögonen, finns nervändslut från alla kroppens vävnader. Vid irisavläsning tittar vi på skiftningar i färg och fiberstrukturer. De berättar om tillstånd i kroppens olika vävnader. Helt fantastiskt! Ett redskap som borde användas mycket mer!

OBS! Irisavläsning är inte diagnosticerande utan ger indikationer som vi använder vägledande för hälsofrämjande och förebyggande insatser. För medicinsk diagnosticering vänligen vänd dig till Hälso- och sjukvården.

 

Vad vi kan se i iris

Syftet med irisavläsning är att få mer information om olika vävnader, organ och körtlars förmåga att utföra sina uppgifter. Och om någon påverkan finns få veta mer om vilken den kan vara.

 

I iris tittar vi exempelvis på kroppens:

 • Organ: Njurar, mage, tarm, lever, galla, lungor, hjärna.
 • Körtlar: Sköldkörtel, binjurar, bukspottkörtel.
 • Kroppsdelar: Höfter, ljumskar, bäcken, ben och fötter, armar och händer, rygg, bröst.pH försurning systemtiskt eller i områden, organ, körtlar.

 

I iris läser vi exempelvis av indikationer om:

 • Ansamling orenheter i lymfa och lymfkörtlar systemiskt eller i områden av kroppen eller organ.
 • Inflammation.
 • Underaktivitet/överaktivitet i körtlar.
 • Försvagad/förstörd vävnad.
 • Prolapser

 

Ohälsotillstånd som irisavläsning exempelvis kan indikera:

 • Underaktiv eller inflammerad sköldkörtel
 • Underaktiva/överansträngda binjurar
 • Nervsystemsförsvagning systemisk eller områden
 • Läckande tarm
 • Försurning
 • Östrogendominans
 • Underproduktion galla (matsmältningsbesvär)

 

Hur irisavläsning går till

 

Få dina iris fotograferade. Din hälsokonsult tittar på dina iris med en ljuskälla i 90 graders vinkel. Därefter fotograferas dina iris. Du får sedan via mail dina foton samt återkoppling om din hälsa och rekommendationer inom kost, livsstil mm. Maila oss för bokning på info@levelypuup.se.

Pris 600 kr (Om fristående utom hälsobedömning. Vid stora hälsobedömningen inkluderat i pris.)

Maila själv in dina irisfoton. Om du själv kan lyckas ta tillräckligt klara foton på dina iris (1 foto/öga, fin skärpa med hela iris synligt) går det bra att maila in för avläsning. Maila oss på info@levelyouup.se så får du instruktioner hur du lyckas ta bra irisfoton. När vi fått in bilder med tillräckligt bra kvalitet gör vi avläsningen och mailar dig en återkoppling om det viktiga indikationer vi ser om din hälsa samt grundläggande individuellt anpassade råd inom livsstil, kost mm.

Pris 400 kr.

 

Vad händer efter irisavläsningen?

Sätt igång direkt! Följ de råd du fått. Vill du ha vår hjälp att veta mer? Eller har du blivit nyfiken att veta mer om hur du kan höja din hälsa på naturliga vägar? Då är du välkommen att boka möte med oss. Telefonmöte eller fysiskt möte. Hälsobedömning för dig som vill ha mer fördjupning i ditt hälsotillstånd eller hälsokonsultation för dig som vill gå direkt till individuellt upplägg kring kost, livsstil, eventuella tillskott vitaminer, mineraler, örter, detox, metoder mm. Se respektive sida under våra tjänster. Efter ca 4 veckor rekommenderar vi en uppföljning med din hälsokonsult.

 

Vanliga frågor

Kan man se om man har anlag för sjukdomar som ligger i släkten? Vid en irisavläsning kan vi se om det finns indikationer i körtlar, organ och vävnader som vi bedömer ha varit inblandade i din släktings ohälsa. Men vi kan inte säga med någon säkerhet om det är en precis likadan genetiskt ärvd förändring. En förändring i färg eller fibrer i ett område behöver inte innebära att en ohälsa behöver utvecklas om den skulle vara ärvd. Forskning har visat att det genetiska arvet inte har lika stor påverkan som hur vi har det i livet. Det är hur vi har det i livet som påverkar om de generna kopplas på eller inte. Allt värde att satsa på hälsa och det du själv kan påverka med andra ord!

Kan man se cancer? Nej, vi kan inte se sjukdomstillstånd.

Kan iris ändra sig? Ja, iris kan ändra både färg och fibrernas mönster. Det gör de när vår hälsa ändrar sig. Såväl när den försämras som när den förbättras. Men det tar tid. Kraftiga förändringar i framförallt färg har setts i samband med kostomläggning men också skiftningar i mönster (fiberstruktur) vid allvarlig sjukdom.

 

Välkommen att prova ta del av vad dina iris indikerar om din fysiska hälsa!