OM

 

LEVEL YOU UP

&

Jessica Eliasson

 

Över 20 års erfarenhet av ledarskap – individer, grupper och verksamhetsutveckling. 

Verksamhetsutveckling

Som 17-åring började jag min inriktning inom ledarskap genom uppdrag som styrelseledamot i idrottsförening. Inom kort blev jag rekryterad till förbundsnivå inom specialdistriktet. Fokus låg inom föreningsutveckling. Under min högskoleutbildning till Folkhälsopedagog (2004) fortsatte jag vidare och började jag ta uppdrag inom förändringarbete för folkhälsan inom andra organisationer såsom Korpen Skåne/Halland, Röda Korset och Skåneidrotten. Ofta var det nya satsningar där kommunikation uppåt och nedåt i verksamhet varit viktigt. Verksamhetsutveckling har alltid varit av stort intresse. er man behov ovh möjlighet till förändring vill man ju genomföra den! 

Leda grupper

Sedan 2002 har jag lett grupper i förändringsarbete. Antingen som aktivitetsledare eller gruppledare för målgruppen. När jag leder grupper söker jag skapa en atmosfär som starkt präglas av inkluderande, resurstänk och arbetsglädje. När vi är nyfikna på utmaning, sugna att lyckas och kan skratta lite tillsammans åt våra svagheter lär och lyckas vi bäst har jag märkt! Detta tackar jag mina bra utbildningar och arbete i ideell sektor särskilt för! 2010-2012 ledde jag löpande flera grupper i veckan för livsstilsförändring. 2018-2019 har jag åter lett gruppverksamhet – nu inom FINSAM-projekt för att främja hälsa, integration och sysselsättning för arbetslösa med psykisk ohälsa och sjukskrivna med utmattning. När jag leder grupp arbetar jag för att både leda gruppen som grupp men lägger även stor vikt vid att vid behov leda individerna i gruppen så de mår bra och fungerar bra i gruppen.

Individer

Individer hjälps bäst när man verkligen når dem, det de behöver och finner vägar som passar dem! Utifrån de uppdrag jag haft har jag vant mig att jobba särskilt på denna del. Som min folkhälsopedagogiska utbildning rekommenderar söker jag en ärlig bra kontakt med de jag ska hjälpa. Jag anstränger mig för att finna var individen befinner sig så vi kan börja jobba just där. 

Med stort hjärta och förståelse i kombination med skarpsyn och mod att utmana rakt hjälps individer att bättre förstå sig själv och sina sammanhang för att må och fungera bättre.

 

BONUS Flexibilitet och kreativ styrka finns att kunna finna nya upplägg, övningar och modeller i mötet med de jag arbetar.

 

Arbete & uppdrag i urval

2018-2019 FINSAM-projekt SPIRA. Samverkansprojekt mellan Skurups kommun, Svedala kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Målgrupp arbetslösa med psykisk ohälsa och sjukskrivna med utmattning. Konsultuppdrag aktivitetsledare hälsa och avslappningsyoga samt deltagaruppföljning.   

2015-2017 UMAS – BUP Friskvård – stresshantering för personal. Konsultuppdrag aktivitetsledare MEDIYOGA. 

2015  startade LEVEL YOU UP. Under 2015-2018 mycket arbete för privatpersoner. MEDIYOGA (medicinsk yoga) ca 500 pass för personer med massa olika typer och grad av ohälsa yogan gett hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande effekt. Samt en del föreläsningar, workshops, individuell coachning och samtal. 

2011 SimAnt AB (Xtravaganza). Projektledare verksamhetsutveckling. Undersöka möjligheter att utöka verksamhet. Offentlig upphandling kompletterande leverantör friskvårdskurs företagshälsovård Region Skåne. 

2009-2012 Xtravaganza. Hälsokonsult på livsstilscenter med kost, gym, mental träning. Individuella möte, gyminstruktioner och gruppledare.

2008-2010 Augustenborgsskolan – Fosie, Malmö.  Hälsopedagog. F-9 skola. Enkätundersökning, rastverksamhet skolår 7-9, uppsökande verksamhet inkl. samarbete lokala idrottsföreningar, fondfinansierad verksamhet, föreläsning personalen, samarbete och vikarierat Idrott och hälsa samt Hem- och konsumentkunskap.

2007 – 2008 Röda Korset. Pilotprojekt. Aktivitetsledare för aktiviteter i Malmö/Skåne för ensamkommande flyktingungdomar boende på transitboende. 

2005 Skåneidrotten praktik 7 månader som Utvecklingskonsult. Implementeringsarbete FaR, folkbildning och processledarskap föreningsutveckling.  

2004 och 2005 Skåneidrotten forskningsprojekt i samarbete med MAS. Social ledare på sommarläger för att främja kost och motionsvanor för överviktiga barn. Deltagande barn rekryterade via MAS barn-överviktsenhet. Samarbete med idrottsföreningar på orten och i hemkommuner. 

2002 – 2003 Skånes Innebandyförbund. Styrleseledamot inriktning utvecklingssektion, projekt inom föreningsutveckling och samarbete med Dansk Floorball Union. 

2002 Korpen Skåne/Halland. Gruppledare och aktivitetsledare i projekt för underaktiva barn att prova på idrotter efter skoltid. Samarbete med lokala idrottsföreningar.

 

Utbildning i urval

2019 Coacha grupper mot mål – Coach Companion 

2017  diplomerad coach enligt ICF – Coach Companion

2017  steg 2 MEDIYOGA instruktör – MEDIYOGA Sverige

2015 diplomerad MEDIYOGA instruktör – MEDIYOGA Sverige

2010 – 2011 Intern coachutbildning. Xtravaganza. 

2008 Ideellt ledarskap – Röda Korset. 

2004 – 2005 Mentorskapsutbildning – Skåneidrotten – SISU Idrottsutbildarna. 

2004  Folkhälsopedagog – Högskolan i Kristianstad. Examen fil. kand. i Folkhälsovetenskap och pedagogik. Strategisk utbildning för förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Organisationsteori och projektarbete. Uppsatser inom motivation till fysisk aktivitet och ungas motiv till ideellt arbete. 

2002 – 2003 Föreningsutvecklare och Föreningsambassadör– Svenska Innebandyförbundet.