OM

LEVEL YOU UP

&

Jessica Eliasson

 

 

Här kan du läsa om filosofin LEVEL YOU UP drivs utifrån. Längre ner även om bakgrund i utbildning och arbete samt intressen.

En kämpe och inspiratör med stort hjärta beskriver mig nog rätt bra……

 

Filosofi

”Jag älskar hälsa, älskar livet, lärande och utveckling! Älskar att sprida det positiva!

Jag arbetar i lugnet, i känslor, hur människor tänker och gör – i det djupa där så mycket finns att finna. Men jag är också en livfull lekfull person och arbetar i det. På konsultationer kan kunder träffa på djupt smärtande hinder, längtan, oro eller besvikelser och deras tårar rinner. Vi utforskar, finner ro och vägar vidare. Med samma kund eller andra kunder kan vi skicka peppande låtar och skämta som del i kundens utveckling. Bäst och fint när alla känslor, sidor och tempon får vara med. Detta har många av mina kunder (åldrar 25-65) uttryck uppskattning för. Gärna hjälper jag såväl den som mår bra som vill inspireras och lära för att behålla hälsa hos sig och sina nära lära likväl som jag gärna hjälper den som kämpar i långvarig sjukdom i tuff situation att bringa mer klarhet, höja hälsan och komma uppåt att leva sitt liv härligare.

Naturen har jag alltid haft starkt band till. Det finns naturligt i människan och i naturen så mycket läkning, kraft, lycka och harmoni. Och en enkelhet vi lätt springer förbi eller inte tror är möjlig.

Människan är fascinerande och i varje människa bor en storhet som också lätt förbises av dem själva och andra. Jag är utbildad i det och jag ser det. Men det är lika spännande varje person jag får arbeta med när jag ser hur de kommer till ro i sig själv, puzzelbitarna trillar på plats och de själv hittar sina svar och lösningar så de blommar ut och börjar styra och skapa sitt liv.

Vår tid och männsikan Sedan år 2000 har jag sett och upprörts över människors hälsa, hinder i sig själva och hinder i livet. Så mycket kunde gjorts annorlunda! Då stod det om sjukskrivningar i dagspressen varje dag. Man missade grundläggande och enkelt tyckte jag. I Kristianstad fanns en utbildning som fokuserade på att stärka det friska för att slå ut den negativa ohälsan. Hälsofrämjande. En högskoleutbildning i det perspektiv jag redan hade naturligt i mig! Folkhälsopedagog. Den tog jag och älskade den pedagogiska delen där vi gick djupt igenom bla. varför människor inte följer hälsoråd. Psykologi, sociologi, pedagogik och förändringsarbete. Det gav ovärderlig förståelse och respekt för individen men också redskap att lyckas hjälpa människors förändring genom att ställa dem själv i centrum och engagera dem! Alla sa då ”det behövs verkligen – det ligger i tiden”! Mycket har utvecklats och blivit bättre men folk säger ändå likadant idag – och jag håller med! Det är en utmanande tid vi lever i och många behöver individuellt hjälp att förstå, orka och hitta hur de ska leva. Det går fort och är mycket info och press. Vi behöver vara lugna, starka och välja. Ett hälsoperspektiv som stärker individen att må bra och ha tillgång och använda och sprida sina resurser behövs överallt! Jag har arbetat i flera olika organisationer, med utvecklingsarbete för olika målgrupper i olika former tills jag ville arbeta fritt helt utifrån min samlade kompetens.

LEVEL YOU UP föddes Tidningar och internet finns med massvis med info, strukturella insatser görs men det räcker uppenbarligen inte. Många har hälsa och lever väl men inte alla. Inte så som det skulle kunna vara. Många lever med symtom och sjukdomar som de kanske inte skulle behöva. Många har resurser i sig som de inte lever ut och lever ett liv som skulle kunna vara bättre. Lugnare i själen med lyckligare känsla för vissa andra kanske skulle kunna lyfta sig rejält och leva och arbeta annorlunda. Vården upplever många inte räcker till idag. Vi behöver människor. Personer vi kan vända oss till. Som har ett annat perspektiv som har tid för oss och som arbetar utifrån just individen så som den är och så som den har det. Som kan möta. Så arbetar jag! Den vill jag vara för andra! 

Jag vill lyssna på var människor är, på vad som hindrar dem och hjälpa dem vidare på riktigt! Jag vill hjälpa att med så enkla naturliga medel som möjligt att leva i vår tid. Att växa på alla plan av sig själv som människa, att se det fina i livet och ha det så bra det bara går. I grupp- och samhällsperspektiv detsamma.

Vi är alla sammankopplade så ringar sprids runt varje människa som mår bra!

Ekonomiskt blir det vinst för varje individ som är frisk, mår bra och delar med sig av sitt bästa. Det sprids till familj, barn, föräldrar, vänner, kollegor men även i kortare möten som i affären, i trafiken….”

/ Jessica Eliasson

 

Bakgrund i urval – utbildning & arbete

2017 utbildning till dipl. Coach, Coach Companion

2017 utbildning till dipl. MEDIYOGA-lärare steg 2, MEDIYOGA Sverige.

2015 Startade Level you up!

2015 utbildning till cert. Detox specialist, International School of Detoxification and regeneration – Florida, USA.

2014 utbildning till dipl. MEDIYOGA-instruktör steg 1, MEDIYOGA Sweden.

2011 arbete som Projektledare för verksamhetsutveckling för livsstilscenter. Verksamhetsutökning företagsverksamhet, fonsfinansierade projekt, offentlig upphandling Region Skåne kurs för livsstilsutveckling för personal.

2010-2012 arbete som Hälsokonsult på livsstilscenter. Arbete med mental träning, hälsocoachning, gruppverksamhet, kostrådgivning, fysisk aktivitet inkl. gyminstruktioner. Mycket internutbildning inom coachning framförallt. Lett företagsgrupper – SANDVIK (ref. finns).

2008-2010 arbete som Hälsopedagog 0-9 skola Fosie – Malmö.

2005 Praktik inom utvecklingsarbete, organisationsutveckling, processledarskap, folkbildningsarbete samt utvecklingsarbete med FaR – fysisk aktivitet på recept. 7 månader på Skåneidrotten.

2000-2005 ledarskap inom olika projekt och utvecklingsarbete inom; Röda Korset – Ensamkommande flyktingungdomar; Skåneidrotten – Läger överviktiga barn och Korpen Skåne/Halland – Fysisk aktivitet för underaktiva barn.

2001-2004 utbildning till Folkhälsopedagog Högskolan i Kristianstad. Examen: Fil. Kand. Pedagogik och Fil. Kand. Folkhälsovetenskap.

1998-2005 styrelseledaruppdrag med fokusområde organisationsutveckling och arrangemang inom innebandyförening och Skånes Innebandyförbund.

Övrigt

2017 Meditation – fördjupat det egna praktiserandet mycket.

2015-2018 Spirituell fördjupning. Under dessa år drabbades 3 kära närstående till mig av sjukdomar och dödsfall. Något som ledde till intresse att fördjupa mig inom det spirituella området. Ett område som senaste åren är i fin expansion i samhället. Vi behöver gå igenom med oss själva vår andlighet (skilj från religion som det inte behöver innebära). Har gått kurser för privat intresse men även för att bredda förståelse och kompetens inom andliga aspekter av hälsa inom företagets verksamheter.

2005-idag Yoga/meditation eget praktiserande. Former: Hatha, Bikram, MEDIYOGA och egen Mjuk YOGA.

2000-idag Självstudier och eget praktiserande. Hälsa är ett otroligt stort intresse så läsning av mycket artiklar inom hälsa har skett löpande framförallt intensivt de senaste 3 åren. I ett folkhälsoperspektiv har olika trender och förändringar inom hälsa och livsstil betraktats. Själv även praktiserat inom framförallt rawfood kost och detox (kost samt örtprogram och metoder) sedan 2011.